RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Ugift samliv

Det kan råde usikkerhet omkring samboeres juridiske rettigheter og plikter. Ektefellers økonomiske forhold er godt regulert i loven. Slik er det ikke for samboere. Men de kan regulere sine økonomiske forhold selv gjennom avtaler. En samboeravtale kan regulere de økonomiske forholdene så lenge samboerforholdet består, såvel som delingen ved oppløsning av forholdet. Hva er eneie og sameie? Hvem eier boligen, hvem har ansvaret for gjelden? Hva med forsikring?

Arveloven åpner for at noen samboere kan ha rett til arv og uskifte. Men det gjelder slett ikke alle. For mange er det nødvendig med et testament for å sikre lengs