RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Kjøpsrett

Der hvor hus eller hytte, båt eller bil eller andre gjenstander skifter eier vil det alltid være grobunn for konflikt. De vanligste spørsmålene er om det foreligger mangel. Har kjøper eller selger risikoen? Har selger oppfylt sin opplysningsplikt og sine øvrige plikter? Kan kjøper kreve utbedring, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning? Hva bør kjøper eventuelt velge?

Har kjøper oppfylt sine plikter? Kan selger kreve betaling, heving eller erstatning? Har kjøper undersøkelsesplikt, og har han overholdt denne? Er det reklamert i tide?