RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Arbeidsrett

Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver bør du skaffe deg oversikt over dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. I Advokatfirma Høgseth arbeider vi mye med arbeidsrett, spesielt med praktiske problemstillinger knyttet til oppsigelse, avskjed, lønn og feriepenger.

Generelt kan vi si at det er en stor fordel å kjenne sin posisjon. Det er også vår erfaring at mange trenger hjelp til å finne frem i det arbeidsrettslige terrenget.

En oppsigelse eller avskjed skal være saklig. Arbeidsgiver kan pådra seg erstatningsansvar dersom en oppsigelse eller avskjed er urettmessig. Arbeidstaker kan i så fall kreve dekket sitt økonomiske tap, men det kan også bli tale om krav om oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

For arbeidstaker er saker om oppsigelse og avskjed er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send oss en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjon

Hovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax: +47 55 18 12 01

Send mail: post@advokathogseth.no

 

Utviklet av Imaker as