RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Ugift samliv

Det kan råde usikkerhet omkring samboeres juridiske rettigheter og plikter. Ektefellers økonomiske forhold er godt regulert i loven. Slik er det ikke for samboere. Men de kan regulere sine økonomiske forhold selv gjennom avtaler. En samboeravtale kan regulere de økonomiske forholdene så lenge samboerforholdet består, såvel som delingen ved oppløsning av forholdet. Hva er eneie og sameie? Hvem eier boligen, hvem har ansvaret for gjelden? Hva med forsikring?

Arveloven åpner for at noen samboere kan ha rett til arv og uskifte. Men det gjelder slett ikke alle. For mange er det nødvendig med et testament for å sikre lengstlevende, eventuelt i kombinasjon med en samboerkontrakt.

Når det gjelder spørsmål relatert til barn, er samboere og ektefeller likestilt på de fleste områder. Ved et brudd oppstår spørsmålet om barnefordeling og samvær.

Flere av de spørsmålene som oppstår i forbindelse med ugift samliv er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjon

Hovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax: +47 55 18 12 01

Send mail: post@advokathogseth.no

 

Utviklet av Imaker as