RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Husleierett

På samme måte som ved et kjøp, kan også et leieobjekt ha mangler. Den boligen eller det forretningslokalet du leier skal være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen.I motsatt fall oppstår blant annet spørsmål om reklamasjon, krav på retting, heving, erstatning, tilbakeholdelse av leie mm.

Under leieforholdet oppstår vil det kunne reises spørsmål om partenes plikter i leietiden, herunder ansvar for skader og mangler.

Leieavtalen kan opphøre ved at opphørstidspunktet er forhåndsbestemt, eller den kan opphøre ved oppsigelse. Ved vesentlig mislighold kan leieavtalen heves. Utleier kan i spesielle tilfeller kreve utkastelse dersom ikke leietaker vil flytte frivillig.

Saker om oppsigelse og utkastelse av leietaker fra bolig tilhører de prioriterte sakene i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Advokat Bjørnar Høgseth og advokat Mona Øvrebø er medlemmer av partsutvalget for Husleietvistutvalget i Hordaland. Utvalget kan behandle alle tvister om leie av bolig i Hordaland. Vi tolker utvelgelsen som en bekreftelse på vår kompetanse innen husleierett. Vi vil fremdeles kunne være advokater og prosessfullmektiger for våre klienter i alle husleiesaker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjon

Hovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax: +47 55 18 12 01

Send mail: post@advokathogseth.no

 

Utviklet av Imaker as