RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten betaler advokatutgiftene dine, med unntak av egenandelen. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern, kvinnemishandling, erstatningssøksmål som voldsoffer, asylsøknad, bortvisning og utvisning etter utlendingsloven, samt i enkelte sosialsaker.

Avhengig av inntekt og formue gis fri rettshjelp som hovedregel i saker om trygd og pensjon, ekteskap, separasjon og skilsmisse, felleseieskifte, barnefordeling, samvær og underholdningsplikt, erstatning for personskade, oppsigelse og utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.

Inntektsgrensen er kroner 246.000 brutto per år. Formuesgrensen er kroner 100.000 netto. Ved beregningen av formuen skal ligningsverdien av egen bolig holdes utenom. I spesielle tilfeller kan man søke om dispensasjon fra ett eller flere av vilkårene. Det gjelder særlige grenser for ektefeller.

I saker som gjelder fritt rettsråd utgjør egenandelen kroner 1040, mens den i saker som gjelder fri sakførsel utgjør 25 % av utgiftene oppad begrenset til kroner 8.320, med virkning fra 01.01.2019. Klienten betaler ikke moms på egenandelen. Personer som har brutto inntekt under kroner 100.000 betaler ikke egenandel. Reglene kan forandre seg. Det er de reglene som gjelder når saken din avsluttes som har betydning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send oss en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjon

Hovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax: +47 55 18 12 01

Send mail: post@advokathogseth.no

 

Utviklet av Imaker as