RING OSS I DAG!
55 18 12 00

Omkostninger

Det finnes flere ordninger som gjør at du ikke alltid trenger å betale alle saksomkostningene dine selv. Mange har en rettshjelpsforsikring knyttet til sine øvrige forsikringer. Du skal bare betale egenandelen dersom forsikringen dekker tvisten. Egenandelen består av en grunnandel i tillegg til 20 prosent av det overskytende. I erstatningssaker kan saksomkostninger på nærmere vilkår dekkes under skadevolders forsikring.

Vi vil alltid vurdere om arbeidet med saken din kan dekkes av det offentlige under reglene om fri rettshjelp.

Vi vil dessuten alltid kreve at din motpart betaler dine utgifter. Hovedregelen er at den som taper en sak skal dekke motpartens omkostninger. Dersom en sak dels vinnes og dels tapes, er hovedregelen at hver av partene dekker sine egne omkostinger. Det finnes unntak. Hverken rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp omfatter ilagte omkostninger.

Med virkning fra 01.01.2019 er timeprisen for private fra kroner 1040 til kroner 2.000 per time eks moms. Timeprisen for næringsdrivende varierer fra kroner 1.600 til kroner 2.200 per time eks moms. Vi fakturerer kun effektiv arbeidstid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send oss en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjon

Hovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax: +47 55 18 12 01

Send mail: post@advokathogseth.no

 

Utviklet av Imaker as